Patent godkänt i 10 europeiska länder

Jul 23, 2015

Validering av CombiGenes europeiska patent (EPO) är nu slutförd och det har därmed vunnit laga kraft i 10 europeiska länder, inklusive bl a Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien.
Läs mer >>