Ökning av aktiekapital med anledning av nyttjade teckningsoptioner TO 1

Feb 22, 2016