Oberoende forskning bekräftar CombiGenes forskningsresultat och indikerar bredare användningsområde för neuropeptid Y inom genterapin.

Feb 15, 2018

Forskare vid två universitet i Australien har i en modell av kronisk epilepsi hos råttor visat att neuropeptid Y (NPY) på ett betydande och uthålligt sätt både reducerar längden av epileptiska anfall och att anfallen blir färre.
Läs mer >>