CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme

Nyemissionen registrerad

Apr 9, 2018

CombiGene AB genomförde under februari 2018 en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tillförde Bolaget 2,3 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer >>