Nyemissionen registrerad

Apr 9, 2018

CombiGene AB genomförde under februari 2018 en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tillförde Bolaget 2,3 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer >>