CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme

Nya forskningsdata ger ytterligare stöd för CombiGenes genterapi för svårbehandlad epilepsi

Jun 14, 2018

Hos epilepsipatienter uppstår läkemedelsresistenta anfall ofta i en av temporal- loberna. Detta område kan, hos vissa patienter, avlägsnas på kirurgisk väg med positiva behandlingsresultat för patienten.
Läs mer >>