CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme

Kommuniké från årsstämma i CombiGene 2018

Maj 3, 2018

Årsstämman i CombiGene AB (publ), som hölls den 3 maj 2018, fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Läs mer >>