CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme

Kallelse till extra bolagsstämma i CombiGene AB (publ)

Jan 10, 2017

Aktieägarna i CombiGene AB (publ), org. nr. 556403-3818, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 januari 2017.
Kallelse till Bolagsstämma>>
Revisorns yttrande >>
Styrelsens redogörelse >>
Fullmaktsformulär >>