CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme

Intervju med Merab Kokaia angående CombiGenes långtidsstudie

Nov 29, 2017

Långtidsstudien inom CombiGenes epilepsiprojekt är en avgörande preklinisk proof-of-concept-studie vars resultat kommer att få stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av CombiGenes läkemedelskandidat CG01.

Studien genomförs vid Skånes Universitetssjukhus under ledning av professor Merab Kokaia, en av CombiGenes vetenskapliga grundare.
Merab Kokaia berättar om studien:

Nyheter och rapporter