Idag inleds den sista teckningsperioden för TO 1

Feb 8, 2016

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med noteringsemissionen i april 2015 kan aktier tecknas under perioden 8 februari – 17 februari 2016.
Läs mer >>
Ladda ner anmälningssedel >>