Hela CombiGenes styrelse och ledning tecknar aktier i den pågående nyemissionen

Feb 22, 2018

CombiGene hade ett mycket intensivt år 2017 med tre lyckosamma prekliniska studier. Tack vare de goda resultaten från dessa studier förbereder CombiGene nu nästa viktiga steg på vägen till färdigt läkemedel genom att tillsammans med brittiska CGT Catapult påbörja arbetet att utveckla tillverkningsmetod för bolagets läkemedelskandidat CG01. Det är för att finansiera denna utveckling som CombiGene för närvarande genomför en företrädesemission i vilken hela styrelsen deltar. Såväl styrelseordförande Arne Ferstad som VD Jan Nilsson tecknar mer än sina andelar i emissionen.
Läs mer >>