Genterapin fortsätter att flytta fram positionerna

Okt 19, 2017

FDA:s Advisory Committee rekommenderar enhälligt att Luxturna från amerikanska genterapibolaget Spark Therapeutics ska godkännas för behandling av en ovanlig form av ögonsjukdomen retinitis pigmentosa
Läs mer >>

Nyheter och rapporter