Företrädesemissionen övertecknad

Feb 22, 2017

CombiGene AB har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av den extra bolagsstämman den 26 januari 2017.
Teckningstiden löpte från och med 6 februari till den 20 februari 2017. Företrädesemissionen har övertecknats och tillför Bolaget 14,2 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer >>