Företrädesemission omfattas till 80,5 procent av garanti­åtaganden och teckningsförbindelser

Jan 26, 2017