Förbereder utdelning av dotterbolag

Maj 13, 2016

CombiGene AB:s helägda dotterbolag CombiGene Vet AB, som enligt stämmobeslut ska delas ut till CombiGenes AB:s aktieägare, byter namn till Panion Animal Health AB och har valt Dede Willis från USA till ny styrelseledamot. Vidare vidtogs ett antal åtgärder för att möjliggöra utdelningen och möjliggöra en framtida ansökan om notering på en lämplig marknadsplats.
Läs mer >>