CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme

Flaggningsmeddelande

sep 25, 2018

CombiGene AB (publ), meddelar i dag att Lars Thunbergs ägarandel har minskat i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen eftersom han inte tecknade fullt ut. Ägarandelen har därmed minskat från ca 16,1 procent till ca 7,3 procent av bolagets aktier och röster. Lars Thunbergs aktieinnehav i CombiGene AB har ökat från 2 772 451 aktier till 3 772 351 aktier.

Nyheter och rapporter