FDA godkänner Novartis genterapi för behandling av akut lymfatisk leukemi

Aug 31, 2017

Detta den första genterapiprodukten med godkännande för den amerikanska marknaden och därmed en historisk milstolpe för genterapin i stort

Läs mer >>

Nyheter och rapporter