CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme

EU finansierar utveckling av CombiGenes spjutspetsteknologi inom genterapi med 3,6 miljoner euro

maj 15, 2018

Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och utveckling, satsar 3,6 miljoner euro på CombiGenes fortsatta utveckling och kommersialisering av Bolagets genterapiprojekt med fokus på svårbehandlad epilepsi.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter