Delårsrapport januari-juni 2015 för CombiGene AB (publ)

Aug 20, 2015

FDA:s Advisory Committee rekommenderar enhälligt att Luxturna från amerikanska genterapibolaget Spark Therapeutics ska godkännas för behandling av en ovanlig form av ögonsjukdomen retinitis pigmentosa
Läs mer >>