CombiGenes emission tecknades till 22,5 procent

Mar 5, 2018

Den företrädesemission som CombiGene AB genomfört under perioden 12 februari – 28 februari 2018 tecknades till 22,5 procent, varav 79 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Emissionen tillför bolaget 2,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till 0,3 MSEK. Avräkningsnotor till de som tecknat utan företräde kommer att sändas ut under kommande vecka.
Läs mer >>