CombiGene tecknar avtal med Panion Animal Health för utlicensiering av läkemedelskandidat för veterinärmarknaden.

Dec 1, 2016

CombiGene AB har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. CombiGenes avsikt är att vidareutveckla denna behandlingsmetod för sjukvården så att den kan komma epilepsipatienter till godo.
Läs mer >>