CombiGene påbörjar långtidsstudie av läkemedelskandidat för behandling av epilepsi

Apr 6, 2017

Efter att ha fått det slutgiltiga resultatet från den dos-responsstudie som slutfördes under första kvartalet 2017 inleder CombiGene nu den planerade prekliniska långtidsstudien av Bolagets läkemedelskandidat för behandling av epilepsi.
Läs mer >>