CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme

CombiGene påbörjar långtidsstudie av läkemedelskandidat för behandling av epilepsi

apr 6, 2017

Efter att ha fått det slutgiltiga resultatet från den dos-responsstudie som slutfördes under första kvartalet 2017 inleder CombiGene nu den planerade prekliniska långtidsstudien av Bolagets läkemedelskandidat för behandling av epilepsi.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter