CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme

CombiGene deltog i positivt möte med europeiska läkemedelsmyndigheten

jun 12, 2018

All utveckling av nya och unika behandlingsterapier för människor såväl som för djur kräver ett nära samarbete med de myndigheter som i slutändan avgör om produkten ska godkännas för försäljning.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter