CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme

CombiGene anlitar aktiehandelstjänst från Recall Capital

Mar 9, 2017

CombiGene har anlitat Recall Capitals tjänst Q2Trade™ för att minska marknadsrisken i aktiehandeln.
Q2Trade™ stimulerar till stabilare  aktiehandel.

Läs mer >>