Då arbetet med Q3-rapporten gått snabbare än förväntat har styrelsen i CombiGene beslutat att tidigarelägga publiceringen till 1/11 2017.