CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme

Då arbetet med Q3-rapporten gått snabbare än förväntat har styrelsen i CombiGene beslutat att tidigarelägga publiceringen till 1/11 2017.