CombiGene AB (publ) tidigarelägger bokslutskommunikén för 2017

Jan 23, 2018

Styrelsen i CombiGene har beslutat att tidigarelägga publicering av Bokslutskommunikén för 2017 då arbetet med framtagande gått snabbare än förväntat.
Nytt publiceringsdatum blir 2018-01-29.