Avstämningsdag bestämd för dotterbolag

Sep 7, 2016

CombiGene AB:s styrelse beslutade idag att avstämningsdagen för utdelningen av det helägda dotterbolaget Panion Animal Health AB (f d CombiGene Vet AB) ska vara 30 september 2016.
Läs mer >>