Nyheter

Nyemissionen registrerad

CombiGene AB genomförde under februari 2018 en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tillförde Bolaget 2,3 MSEK före emissionskostnader.

läs mer

Kallelse till årsstämma i CombiGene AB (publ)

Aktieägarna i CombiGene AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 maj 2018 kl. 14.30 i Tellus, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Rösträttsregistreringen börjar kl. 14.00 och avbryts när stämman öppnas. Läs mer >> Rösträttsfullmakt >>...

läs mer