Ledning

Jan Nilsson, CEO

Jan Nilsson utsågs till VD för CombiGene 1 oktober 2016. Jan har en lång och bred erfarenhet från såväl stora läkemedelsföretag som från bioteknikföretag. Jan har varit verksam inom flera olika områden inom läkemedelsindustrin, från både läkemedelsutveckling till försäljning och marknadsföring av etablerade internationella varumärken. Jan har även lång erfarenhet av ledarskap och har tjänstgjort som VD både i offentliga och i privata företag.

Karin Agerman, Chief Research and Development Officer

Karin Agerman har mer än femton års erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin samt start-up arenan i Sverige. Hon har bland annat arbetat på AstraZeneca, Merck och Uppsala BIO, och har verkat i en rad ledande befattningar. Områdena hon verkat inom omfattar preklinisk utveckling, marknadsföring och finansiering. Hennes kontaktnät är brett inom såväl industri och akademi som inom den politiska sfären.