20 november 2018 Föreläsning: Är genterapi framtidens behandlingsform för epilepsi?

Okt 19, 2018

Föreläsning: Är genterapi framtidens behandlingsform för epilepsi?
Plats: Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm, Stockholm
Merab Kokaia, professor i neurofysiologi och föreståndare för Epilepsicentrum vid Lunds Universitets medicinska fakultet, talar om svårigheterna och möjligheterna att omsätta kunskap till verksamt läkemedel.