CombiGene genomför emission – teckna senast 28 februari

CombiGene har som målsättning att utveckla behandlingsmetoder som kan förbättra livet för miljontals människor världen över.

Som ett steg för att förverkliga detta mål genomförs nu en emission under perioden 12-28 februari.

Genterapi står inför sitt genombrott då de tre första terapierna har godkänts av amerikanska FDA det senaste halvåret, vilket är en följd av att genterapi är ett av de terapiområde som vuxit snabbast de senaste åren och attraherar oerhört mycket kapital i världen för tillfället. 

 

– Jan Nilsson, VD, CombiGene.

Vad är CombiGene?

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.

CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger sitt arbete forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet.

Om företrädesemissionen

Styrelsen i CombiGene AB har beslutat om en företrädesemission för att finansiera bolagets utveckling av tillverkningsprocesser för läkemedelskandidaten CG01 i samarbete med Cell and Gene Therapy Catapult (CGT Catapult). Samarbetet syftar till att utveckla en komplett och slutgiltig tillverkningsmetod som kommer göra det möjligt för CombiGene att gå vidare till kommersiell GMP-tillverkning och därefter kliniska försök. Bolagets målsättning är att påbörja en klinisk studie 2019/2020.

Sex skäl att teckna aktien

CombiGene befinner sig i ett spännande läge och det finns flera skäl att vara med i en mycket spännande tillväxtresa.
Här följer några skäl till att teckna:

  • CombiGenes forskningsarbete har resulterat i att bolaget nu går in i en produkt och processutvecklingsfas.
  • Bolaget utvecklar en metod för att framgångsrikt behandla epilepsi hos patienter som idag inte kan behandlas med existerande läkemedel. Utvecklingen sker med hjälp av genterapi. Lyckas bolaget finns det ett stort medicinskt behov för behandlingen.
  • Genterapi står inför sitt genombrott då de tre första terapierna har godkänts av amerikanska FDA det senaste halvåret, vilket är en följd av att genterapi är ett av de terapiområde som vuxit snabbast de senaste åren och attraherar oerhört mycket kapital i världen för tillfället.
  • CombiGenes ledning bedömer att det möte som hölls under hösten 2017 om den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten CG01 med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA var mycket positivt och bekräftade att Bolaget är på rätt väg.
  • CombiGene har slutit avtal med Cell and Gene Therapy Catapult om utveckling av slutlig tillverkningsmetod av CG01 för kommersiell GMP-tillverkning och efterföljande kliniska försök.
  • Bolaget värderas till 56,2 MSEK i föreliggande nyemission, pre money.

 

Så tecknar du

Memorandum & Teckningssedel

LADDA NER MEMORANDUM HÄR

LADDA NER TECKNINGSSEDEL HÄR