Epilepsiprojektet

CombiGenes epilepsiprojektet uppnår milstolpar enligt plan
Under inledningen av 2017 slutfördes en framgångsrik dosresponsstudie som gav Bolaget ny och värdefull information. Genterapi är unikt jämfört med andra läkemedel på det sätt att patienten bara får läkemedel en gång – därefter fortsätter kroppen själva behandlingen. Det var därför viktigt för Bolaget att förstå hur mycket läkemedel kroppen själv kommer att producera vid en viss dos genterapi. I dosresponsstudien testades många olika doser av CG01, vilket gav en klar bild av vilka doser som krävs för att ge en tydlig effekt på epileptiska anfall. 

 

Långtidsstudien
En avgörande preklinisk proof-of-concept studie Långtidsstudien av CG01 inleddes under andra kvartalet 2017 och leds av professor Merab Kokaia, en av CombiGenes vetenskapliga grundare. För att långtidsstudien ska kunna ge vederhäftiga resultat är det viktigt att de använda testmodellerna efterliknar människans sjukdom så långt som möjligt. I professor Kokaias laboratorium på Lunds Universitet finns en modell, som gör precis det. Modellen efterliknar sjukdom och symtom hos mänsklig temporallobsepilepsi, vilket gör den till en idealisk modell för att testa de anti-epileptiska effekterna av CombiGenes läkemedelskandidat CG01. Modellen innefattar användning av MR-scanning (magnetic resonance) och EEG- undersökningar (elektroencefalografi), det vill säga exakta samma metoder som används när man undersöker patienter på klinik. Preliminära resultat från studien beräknas vara klara under sista kvartalet 2017.