Press releases and financial reports

“This is an English translation of the Swedish website; if there is any inconsistency or ambiguity between the English version and the Swedish version, the Swedish version shall prevail. For a complete list of regulatory-related press releases, please refer to the Swedish website.”

Another gene therapy product was approved by the FDA

Another gene therapy product, Luxturna from Sparks Therapeutics, was approved December 19 by the FDA, the US food and drug regulatory authority. This clearly demonstrates what potential gene therapy has. Read more >> Combigene AB, Medicon Village,...

read more

Newly-appointed CEO accepts offer to purchase options

CombiGenes nytillträdde VD, Jan Nilsson, utnyttjar ett erbjudande att  köpa optioner inom ramen för det optionsprogram som beslutades av  Årsstämman 4 april 2016. Läs mer >> Combigene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund, Visiting adress: Scheelevägen 2,...

read more

Allergan makes $60 million AAV gene therapy acquisition

Allergan plc, ett ledande globalt läkemedelsbolag som är noterat på New York-börsen, tillkännagav den 6e september köpet av USA-baserade genterapibolaget RetroSense Therapeutics LLC. Allergan betalade 60 miljoner dollar kontant, plus eventuella framtida...

read more

CEO Bengt Westrin leaves the company

Bolagets VD Bengt Westrin har på egen begäran sagt upp sitt avtal med bolaget och avslutar sitt VD-uppdrag 16 oktober 2016. Arbetet med att hitta en ersättare har påbörjats och den löpande verksamheten bedöms inte påverkas av uppsägningen. Läs mer >>...

read more

Update about subsidiary CombiGene Vet AB

En översiktsartikel med titeln Adeno-Associated Virus-Based Gene Therapy for CNS Disease publicerades 18 juli i den vetenskapliga tidskriften Human Gene Therapy. Artikeln lyfter fram adeno-associated virus (AAV) vektorer som ett överlägset val för...

read more

Candidate vector selected

CombiGene har nu valt den vektor som ska bli föremål för fortsatt karakterisering och vidareutveckling till en produkt för behandling av patienter med epilepsi. Valet av denna kandidatvektor, vilken har getts beteckningen CG01, har baserats dels på...

read more

Regulatory advice meeting scheduled

Läkemedelsverket har meddelat datumet 13 september för det vetenskapliga rådgivningsmöte som CombiGene nyligen ansökt om. Granzer Regulatory  Consulting & Services från München kommer att bistå CombiGene med att  förbereda, genomföra och följa upp mötet....

read more

CombiGene and Panion attend BIO 2016 in San Francisco

Världens största biotechmöte äger rum 6-9 juni i San Francisco. Det är BIO  International Convention (BIO) som återvänder till vad många anser är biotechindustrins vagga, San Francisco och den omgivande Bay Area. CombiGene AB  är representerat genom VD...

read more

Key personnel acquire warrants, Board member purchases shares

Nyckelpersoner i CombiGene AB har förvärvat de teckningsoptioner som erbjöds genom ett beslut av Årsstämman den 4 april. Totalt förvärvades 230 000 optioner, som var och en ger optionsinnehavarna rätt att i maj 2019 köpa aktier i CombiGene för ett pris av...

read more

Biogen in 2 billion USD gene therapy deal

För två dagar sedan offentliggjorde det amerikanska biotechbolaget Biogen ett samarbete med University of Pennsylvania angående genterapiteknologier för behandling av sjukdomar i centrala nervssystemet (CNS) och andra områden. Avtalet kan vara värt 2...

read more

Preparing distribution of subsidiary

CombiGene AB:s helägda dotterbolag CombiGene Vet AB, som enligt stämmobeslut ska delas ut till CombiGenes AB:s aktieägare, byter namn till Panion Animal Health AB och har valt Dede Willis från USA till ny styrelseledamot. Vidare vidtogs ett antal åtgärder...

read more

Shares skyrocketing on epilepsy results

I måndags 14 mars presenterade det brittiska bolaget GW Pharmaceuticals, som är noterat på NASDAQ och på LSE i London, positiva Fas III data för sitt läkemedel Epidiolex på Dravet syndrom vilket är en sällsynt och mycket allvarlig form av epilepsi hos barn...

read more

NPY as endogenous defense against epilepsy?

En studie som nyss publicerats i cancerforskningstidskriften Oncotarget visar förhöjda nivåer av NPY och Y2 i human epileptisk neocortex (den yttre delen av hjärnbarken). Tidigare har förhöjda nivåer av NPY och Y2 visats i epileptisk human hippocampus, men...

read more

Notice of Annual General Meeting. CombiGene AB

Aktieägarna i CombiGene AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 april 2016 kl. 16.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Rösträttsregistreringen börjar börjar kl. 15.30 och avbryts när stämman öppnas. Efter stämman bjuder bolaget på lättare...

read more

Press release: Notice of Annual General Meeting

Aktieägarna i CombiGene AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 april 2016 kl. 16.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Rösträttsregistreringen börjar börjar kl. 15.30 och avbryts när stämman öppnas. Efter stämman bjuder bolaget på lättare...

read more

Studies completed and patent application submitted

De två första experimentella studierna på en ny uppsättning vektorer slutfördes framgångsrikt under januari, vilket banade väg för två ytterligare studier som startade 1 februari vid Lunds och Köpenhamns universitet på uppdrag av CombiGene. Den 12 februari...

read more

Arrowhead has issued valuation report on CombiGene

En värderingsrapport (“Due Diligence and Valuation Report”) om CombiGene AB (publ) presenterades igår 14 december av den New York-baserade finansrådgivningsfirman Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC (ABID).  Rapporten omnämndes även i ett Mer...

read more

Articles about epilepsy and gene therapy

Den New York-baserade affärsutvecklingskonsulten Lacerta Bio kommer att skriva och publicera en serie artiklar om epilepsi, genterapi och närliggande ämnen. De kommer att publiceras en gång i månaden på http://lacertabio.com/home/epilepsy/,  och den första...

read more

Launching new website

CombiGenes nya hemsida lanserades idag den 9 november. Den är nu även på  engelska, och innehåller bl a länkar till videointervjuer liksom länkar till externa websites och vetenskapliga artiklar med information om t ex epilepsi och genterapi. I samband med...

read more

Gene vectors delivered

Ett antal genvektorer levererades till CombiGene den 4 november från Auckland-baserade företaget GeneDetect®. Genvektorerna blir nu föremål för en serie ex vivo- och in vivo-studier som på CombiGenes uppdrag sker på Lunds Universitet och Köpenhamns...

read more

Today the first subscription period for TO1 commences

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med note­ringsemissionen i april 2015 kan aktier tecknas under perioden 12 oktober –  21 oktober 2015 och/eller den 8 februari – 17 februari 2016. En teckningsoption av serie TO 1...

read more