The Board of Directors proposes that subsidiary is distributed to the shareholders

CombiGene AB:s styrelse har igår 4 februari fattat beslut om att föreslå att årsstämman 2016 beslutar om att det helägda dotterbolaget CombiGene Vet AB ska delas ut till aktieägarna i CombiGene AB.

Läs mer >>