Studies completed and patent application submitted

De två första experimentella studierna på en ny uppsättning vektorer slutfördes framgångsrikt under januari, vilket banade väg för två ytterligare studier som startade 1 februari vid Lunds och Köpenhamns universitet på uppdrag av CombiGene.
Den 12 februari inskickades en patentansökan som omfattar DNA-sekvenser och andra egenskaper hos dessa nya vektorer.
Läs mer >>