Newly-appointed CEO accepts offer to purchase options

CombiGenes nytillträdde VD, Jan Nilsson, utnyttjar ett erbjudande att  köpa optioner inom ramen för det optionsprogram som beslutades av  Årsstämman 4 april 2016.
Läs mer >>