Joining The Alliance for Regenerative Medicine

CombiGene har inbjudits som medlem i The Alliance for Regenerative Medicine (ARM) vilken består av fler än 240 bolag och organisationer  inom genterapi, cellterapi och regenerativ medicin.
Läs mer >>