CombiGene signs agreement with Panion Animal Health for the licensing of the drug candidate for the veterinary market

CombiGene AB har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. CombiGenes avsikt är att vidareutveckla denna behandlingsmetod för sjukvården så att den kan komma epilepsipatienter till godo.
Läs mer >>