Update about subsidiary CombiGene Vet AB

En översiktsartikel med titeln Adeno-Associated Virus-Based Gene Therapy for CNS Disease publicerades 18 juli i den vetenskapliga tidskriften Human Gene Therapy. Artikeln lyfter fram adeno-associated virus (AAV) vektorer som ett överlägset val för genterapi mot neurologiska sjukdomar, och presenterar en lista över kliniska prövningar som använder eller har använt AAV-vektorer inom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, och andra neurologiska sjukdomar. Artikeln diskuterar även genterapi mot epilepsi, för vilket ännu inga kliniska prövningar gjorts, och nämner NPY som ett framstående koncept att gå vidare mot klinisk fas. CombiGene betraktar denna översiktsartikel som ytterligare ett stöd för valet av en AAV-vektor, med NPY- och Y2-transgener, som bolagets candidate drug (se pressmeddelande 27 juni).
Läs mer >>