Today the final subscription period for TO1 commences

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med noteringsemissionen i april 2015 kan aktier tecknas under perioden 8 februari – 17 februari 2016.
Läs mer >>
Ladda ner anmälningssedel >>