Statement of the Annual General Meeting

CombiGene höll årsstämma den 4 april 2016, varvid bland annat beslutades att dela ut dotterbolaget CombiGene Vet AB till aktieägarna. Stämman beslutade även om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.
Läs mer >>