CSO recruited

Casper René Götzsche från Danmark har rekryterats som Chief Scientific Officer för CombiGene och tillträder positionen idag 12 oktober.
Läs mer >>