Agreements for contract research signed with the University of Copenhagen and Lund University

CombiGene har nu kontraktsforskningsavtal klara med Köpenhamns Universitet och Lunds Universitet. Avtalen omfattar ett antal in vitro och in vivo-studier vars målsättning är att optimera design och doser för den vektor med vars hjälp  NPY- och Y2-gener ska föras in i patientens celler.
Under de båda avtalen kommer CombiGene att betala ca 2 MSEK den kommande 9-12 månadersperioden.
Läs mer >>