Kallelse till årsstämma i CombiGene AB (publ)

Mar 3, 2016

Aktieägarna i CombiGene AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 april 2016 kl. 16.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Rösträttsregistreringen börjar börjar kl. 15.30 och avbryts när stämman öppnas. Efter stämman bjuder bolaget på lättare förtäring.
Läs mer >>
Ladda ner rösträttsfullmakt >>