CombiGene korrigerar beloppet från Horizon 2020

EU:s ramprogram för forskning och utveckling satsar 3,36 miljoner euro på CombiGenes forskning och utveckling inom genterapi med fokus på behandling av svårbehandlad epilepsi. I pressmeddelandet från 15 maj 2018 uppgavs beloppet felaktigt till 3,6 miljoner euro....

Delårsrapport januari – mars 2018

Läs kvartalsrapport Q1 2018 >> Nyheter och rapporter CombiGene tar Medicon Village till toppen 15 juni, 2018 Nya forskningsdata ger ytterligare stöd för CombiGenes genterapi för svårbehandlad epilepsi 14 juni, 2018 CombiGene deltog i positivt möte med europeiska...

Årsredovisning 2017

Läs årsredovisning >> Nyheter och rapporter CombiGene tar Medicon Village till toppen 15 juni, 2018 Nya forskningsdata ger ytterligare stöd för CombiGenes genterapi för svårbehandlad epilepsi 14 juni, 2018 CombiGene deltog i positivt möte med europeiska...

Kallelse till årsstämma i CombiGene AB (publ)

Aktieägarna i CombiGene AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 maj 2018 kl. 14.30 i Tellus, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Rösträttsregistreringen börjar kl. 14.00 och avbryts när stämman öppnas. Läs mer >> Rösträttsfullmakt >> Nyheter och...

CombiGenes emission tecknades till 22,5 procent

Den företrädesemission som CombiGene AB genomfört under perioden 12 februari – 28 februari 2018 tecknades till 22,5 procent, varav 79 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Emissionen tillför bolaget 2,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till 0,3...