CombiGene AB offentliggör memorandum

CombiGene AB offentliggör memorandum med anledning av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 22 januari och som genomförs med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2017. Nyemissionen är en företrädesemission där befintliga aktieägare med stöd...

Bokslutskommuniké januari-december 2017

Läs Kommuniké >> Nyheter och rapporter Hela CombiGenes styrelse och ledning tecknar aktier i den pågående nyemissionen 22 februari, 2018 Artikel i BioStock 21/2 : CombiGene mot kliniska studier med starka resultat i ryggen 21 februari, 2018 Finala data från...

CombiGene AB (publ) tidigarelägger bokslutskommunikén för 2017

Styrelsen i CombiGene har beslutat att tidigarelägga publicering av Bokslutskommunikén för 2017 då arbetet med framtagande gått snabbare än förväntat. Nytt publiceringsdatum blir 2018-01-29. Nyheter och rapporter Hela CombiGenes styrelse och ledning tecknar aktier i...

CombiGenes styrelse beslutar om företrädesemission av aktier

Styrelsen i CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 10,2 MSEK för befintliga aktieägare (”Erbjudandet” eller ”Företrädesemissionen”). Det kapital som tillförs Bolaget genom Erbjudandet skall främst...