CombiGene offentliggör prospekt avseende företrädesemission

CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt med anledning av den företrädesemission av units som styrelsen den 22 augusti 2018 beslutade om (”Emissionen”). Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 31,0...

Delårsrapport Januari – juni 2018

Till rapporten >> Nyheter och rapporter Biostock uppmärksammar CombiGene 17 september, 2018 Företagspresentation på Aktiedagen 11/9 11 september, 2018 Analysguiden sätter motiverat värde för Combigene till 2,10 kronor efter nyemissionen 11 september, 2018 CombiGene...

CombiGene korrigerar beloppet från Horizon 2020

EU:s ramprogram för forskning och utveckling satsar 3,36 miljoner euro på CombiGenes forskning och utveckling inom genterapi med fokus på behandling av svårbehandlad epilepsi. I pressmeddelandet från 15 maj 2018 uppgavs beloppet felaktigt till 3,6 miljoner euro....

Delårsrapport januari – mars 2018

Läs kvartalsrapport Q1 2018 >> Nyheter och rapporter Biostock uppmärksammar CombiGene 17 september, 2018 Företagspresentation på Aktiedagen 11/9 11 september, 2018 Analysguiden sätter motiverat värde för Combigene till 2,10 kronor efter nyemissionen 11 september, 2018...