Andra projekt

CombiGenes huvudfokus är för närvarande epilepsiprojektet och utvecklingen av en säker och effektiv behandling av epilepsipatienter. Emellertid innehåller CombiGenes forskningsplattform möjligheter till ytterligare projekt:

Epilepsi är ett vanligt problem för hundar, med en förekomst som är ännu högre än den är för människor. Genom dotterbolaget CombiGene Vet AB som bildades 2015 sponsras en grupp danska forskare och veterinärer som studerar effekten av AAV-vektormedierad uppreglering av NPY och Y2 på hundar med epilepsi. Förseningar i den studien har inträffat under 2016.

Ett beslut togs på den ordinarie bolagstämman 4 april 2016 att dela ut CombiGene Vet AB till CombiGene AB:s aktieägare. Mer information om det presenteras på annan plats.CombiGenes patentansökningar omfattar även andra neurologiska sjukdomar samt psykiatriska sjukdomar. Som ett första steg för att kunna exploatera detta gör CombiGene f n en bedömning av de senaste vetenskapliga framstegen och de medicinska behoven inom dessa områden, i syfte att välja en lämplig inriktning för ytterligare förstudier och ett eventuellt fullskaligt utvecklingsprojekt.

Läs mer om NPY:s roll i CNS-sjukdomar:

NPY – Its multiple effects in the CNS and potential clinical significance