Om epilepsi

Upp mot 1 % av alla människor lider av epilepsi, vilket gör den till en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna i världen. Epilepsi kan orsakas av exempelvis en hjärnskada eller kan ha genetiskt ursprung. I de flesta fall är dock orsaken inte känd och spelar vanligtvis heller ingen roll för valet av behandling.
Enbart i USA uppskattas samhällets kostnader för epilepsi överstiga 15 miljarder USD per år och omkring 22 000 till 42 000 dödsfall per år orsakas där av epileptiska anfall.
Det finns en rad antiepileptiska läkemedel tillgängliga, men ca 30 % av patienterna blir inte tillräckligt hjälpta av dessa läkemedel eller utvecklar allvarliga biverkningar. En del patienter kan bli hjälpta av resektiv epilepsikirurgi, ett ingrepp där den del av hjärnan som orsakar anfallen tas bort, men för majoriteten av läkemedelsresistenta patienter är en säker och effektiv behandling ännu inte tillgänglig. Det är till denna patientgrupp som CombiGenes metod främst riktar sig.

Läs mer om epilepsi:

WHO Epilepsy Fact Sheet
Epilepsy Foundation website

(Uppdatera/se över texter)
(Även filmer där vi möter drabbade – patienter, anhöriga m.m. – intervjuform, men också emotionellt anslag)