Analysguiden har uppdaterat sin analys av CombiGene

Länk till analysen >> Nyheter och rapporter Hela CombiGenes styrelse och ledning tecknar aktier i den pågående nyemissionen 22 februari, 2018 Artikel i BioStock 21/2 : CombiGene mot kliniska studier med starka resultat i ryggen 21 februari, 2018 Finala data från...

Intervju med Merab Kokaia

Intervju med Merab Kokaia, forskare och grundare, CombiGene AB, i samband med Epilepsidagen 13/2 2018. Till intervju >> Nyheter och rapporter Hela CombiGenes styrelse och ledning tecknar aktier i den pågående nyemissionen 22 februari, 2018 Artikel i BioStock...

Finwire intervjuar Jan Nilsson

Nyheter och rapporter Hela CombiGenes styrelse och ledning tecknar aktier i den pågående nyemissionen 22 februari, 2018 Artikel i BioStock 21/2 : CombiGene mot kliniska studier med starka resultat i ryggen 21 februari, 2018 Finala data från långtidsstudien av...

CombiGene AB offentliggör memorandum

CombiGene AB offentliggör memorandum med anledning av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 22 januari och som genomförs med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2017. Nyemissionen är en företrädesemission där befintliga aktieägare med stöd...

Bokslutskommuniké januari-december 2017

Läs Kommuniké >> Nyheter och rapporter Hela CombiGenes styrelse och ledning tecknar aktier i den pågående nyemissionen 22 februari, 2018 Artikel i BioStock 21/2 : CombiGene mot kliniska studier med starka resultat i ryggen 21 februari, 2018 Finala data från...