CombiGene tar Medicon Village till toppen

När CombiGene nyligen beviljades € 3,36 miljoner i fas 2-anslag från Horizon 2020 innebar det att Medicon Village, forskningsbyn i Lund där CombiGene har sitt säte, har en högre andel fas 2-vinnare bland medlemsföretagen än någon annan forskarpark i Europa. Läs mer i...

CombiGene deltog i positivt möte med europeiska läkemedelsmyndigheten

All utveckling av nya och unika behandlingsterapier för människor såväl som för djur kräver ett nära samarbete med de myndigheter som i slutändan avgör om produkten ska godkännas för försäljning. Läs mer >> Nyheter och rapporter CombiGene tar Medicon Village...

Genevägen #2 2018

Vår tanke med ”Genevägen” är att hålla dig uppdaterad om bolagets resa och utveckling och låta dig ta del av våra forskningsrön och framgångar på vägen. Nr 2 2018 >> Nyheter och rapporter CombiGene tar Medicon Village till toppen 15 juni, 2018 Nya forskningsdata...

CombiGene korrigerar beloppet från Horizon 2020

EU:s ramprogram för forskning och utveckling satsar 3,36 miljoner euro på CombiGenes forskning och utveckling inom genterapi med fokus på behandling av svårbehandlad epilepsi. I pressmeddelandet från 15 maj 2018 uppgavs beloppet felaktigt till 3,6 miljoner euro....

Kommuniké från årsstämma i CombiGene 2018

Årsstämman i CombiGene AB (publ), som hölls den 3 maj 2018, fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Läs...

Delårsrapport januari – mars 2018

Läs kvartalsrapport Q1 2018 >> Nyheter och rapporter CombiGene tar Medicon Village till toppen 15 juni, 2018 Nya forskningsdata ger ytterligare stöd för CombiGenes genterapi för svårbehandlad epilepsi 14 juni, 2018 CombiGene deltog i positivt möte med europeiska...

Årsredovisning 2017

Läs årsredovisning >> Nyheter och rapporter CombiGene tar Medicon Village till toppen 15 juni, 2018 Nya forskningsdata ger ytterligare stöd för CombiGenes genterapi för svårbehandlad epilepsi 14 juni, 2018 CombiGene deltog i positivt möte med europeiska...