Genevägen #4 2017

Vår tanke med ”Genevägen” är att hålla dig uppdaterad om bolagets resa och utveckling och låta dig ta del av våra forskningsrön och framgångar på vägen. Nr 4 >> Nyheter och rapporter Initiala data från långtidsstudien av CombiGenes läkemedelskandidat för...

Intervju med Merab Kokaia angående CombiGenes långtidsstudie

Långtidsstudien inom CombiGenes epilepsiprojekt är en avgörande preklinisk proof-of-concept-studie vars resultat kommer att få stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av CombiGenes läkemedelskandidat CG01. Studien genomförs vid Skånes Universitetssjukhus under...

Presentation av CombiGene på Stora Aktiedagen Göteborg 27/11

Jan Nilsson, VD CombiGene presenterar företaget på Stora Aktiedagen Göteborg den 27 november 2017 Nyheter och rapporter Initiala data från långtidsstudien av CombiGenes läkemedelskandidat för epilepsibehandling visar positiva effekter i form av färre anfall. 6...

Valberedning

Combigene har utsett valberedning i enlighet med årstämmans beslut 2017. Läs mer >> Nyheter och rapporter Initiala data från långtidsstudien av CombiGenes läkemedelskandidat för epilepsibehandling visar positiva effekter i form av färre anfall. 6 december, 2017...

CombiGene deltog på ”Advanced Therapies Investor Day” i London

Den 9 november anordnade ARM (Alliance for Regenerative Medicine) tillsammans med Catapult (brittisk organisation för cell- och genterapi) en investerardag i London för att presentera intressanta och innovativa företag i forskningens framkant. Bland de utvalda...

Presentation av CombiGene på Stora Aktiedagen Stockholm

Jan Nilsson, VD CombiGene presenterar företaget på Stora Aktiedagen Stockholm den 13 november 2017 Nyheter och rapporter Initiala data från långtidsstudien av CombiGenes läkemedelskandidat för epilepsibehandling visar positiva effekter i form av färre anfall. 6...

Delårsrapport januari – september 2017

Läs rapport Nyheter och rapporter Initiala data från långtidsstudien av CombiGenes läkemedelskandidat för epilepsibehandling visar positiva effekter i form av färre anfall. 6 december, 2017 Genevägen #4 2017 30 november, 2017 Intervju med Merab Kokaia angående...